Welke periode is 1889?

Het jaar 1889 is het 89e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Wat gebeurde er in 1356?

Slag bij Poitiers (1356) De Fransen worden geleid door Jan II de Goede die een voor die tijd erg groot leger heeft samengebracht. Ondanks de troepensterkte (hoe groot zijn leger was is niet helemaal bekend) en de militaire moed van Jan II wordt de Slag bij Poitiers door de Fransen verloren.

Wat gebeurde er in het jaar 843?

Het Verdrag van Verdun (Verdun, augustus 843) regelde de verdeling van het Karolingische rijk na de dood van Lodewijk de Vrome (778-840) onder zijn drie overlevende zonen, Lotharius (de oudste, 795-855), Lodewijk de Duitser (de derde 804-876) en Karel de Kale (de jongste 823-877).

Wat gebeurde er in 1816?

De oorzaak van de koude zomer in 1816 was een vulkaanuitbarsting van vulkaan Tambora op Soembawe in Indonesië het jaar ervoor. Vulkaanuitbarstingen zijn niet uniek, maar deze uitbarsting was zo krachtig dat het de kracht had van meerdere atoombommen.

Wat is er uitgevonden in 1880?

27 – Thomas Edison ontvangt octrooi op de gloeilamp. januari – Op het Amsterdamse Rembrandtsplein wordt Café Mille Colonnes geopend, waar als eerste café in Nederland bier wordt getapt met behulp van koolzuurgas in plaats van gewone lucht.

Wat gebeurde er in 1879?

3 – Joseph Swan demonstreert de eerste gloeilamp. 14 – Chili overvalt en verovert de Boliviaanse havenstad Antofagasta. Daarmee begint de Salpeteroorlog. februari – Groot-Brittannië stuurt een expeditieleger naar Zoeloeland.

Wie vochten er in 732 in het stadje Poitiers tegen elkaar en wie won deze veldslag?

Tijdens de Slag bij Poitiers in oktober 732 of 733 versloeg de Frankische hofmeier Karel Martel een Moors leger onder emir Abdul Rahman. De uitkomst van deze veldslag bracht de noordwaartse expansie van de islam uit Spanje tot staan en wordt traditioneel geassocieerd met het begin van de reconquista.

Wat gebeurde er in het Verdrag van Verdun?

Het Verdrag van Verdun regelde de verdeling van het Karolingische rijk na de dood van Lodewijk de Vrome onder zijn drie overlevende zonen, Lotharius, Lodewijk de Duitser en Karel de Kale.

Hoe groot was het Frankische Rijk?

Het rijk bestond van 358/481 tot en met 843. De exacte data zijn verschillend. In 358 viel het West-Romeinse Rijk en bestond het gebied uit allemaal staatjes. In 481 werd het Frankische Rijk officieel gesticht.

Waarom is het geen zomer?

Tegenwoordig wordt de uitbarsting van de vulkaan Tambora op het eiland Soembawa op 10 april 1815 als oorzaak gezien. Het is de grootste vulkaanuitbarsting in de recente wereldgeschiedenis. Tot 2500 kilometer verder hoorden mensen hoe de bovenste helft van de vulkaan weggeblazen werd.

Wat is er uitgevonden in de 17e eeuw?

Drie van de belangrijkste Nederlandse uitvindingen van de Gouden Eeuw zijn de microscoop, de verrekijker en het slingeruurwerk. In de 17e eeuw kwam de wetenschap in de Republiek tot bloei.

Hoe was het leven in 1880?

Tussen 1879 en 1920 groeide de bevolking van Nederland van 4 miljoen inwoners tot 6,9 miljoen. Deze groei kwam tot stand ondanks het dalen van de geboortecijfers en was vooral toe te schrijven aan de daling van het sterftecijfer als gevolg van verbeterde voeding, toenemende aandacht voor hygiëne en meer medische zorg.