Hoe hoog is de erfbelasting in Spanje?

Erfbelasting en schenkbelasting in Spanje In Spanje is het basis tarief van 7,65% – 34% maar dit kan voor niet verwanten oplopen tot 82%. In Spanje wordt geheven bij de ontvanger en in Nederland bij de schenker/ erflater.

Wat zijn de successierechten in Spanje?

In Spanje betaalt u een successie- en schenkingsrecht tussen 0% en 34%. Deze Spaanse belasting moet worden betaald door de persoon die de erfenis ontvangt en wordt niet belast op de nalatenschap zelf. De persoon die de erfenis ontvangt, moet de belasting betalen.

Wat kost een testament in Spanje?

De kosten zijn laag, over het algemeen, tussen de 40-60€ Het testament blijft onder het beheer van de notaris en wordt ingeschreven in het Testamentenregister (Registro de Últimas Voluntades) wat ertoe bijdraagt dat de uiterste wilsbeschikking van de testateur wordt nageleefd.

Hoeveel geld mag je erven zonder belasting te betalen?

Uw relatie met overledene Hoogte vrijstelling
Kind, kleinkind € 21.559
Ouder en ouders € 51.053
Gehandicapt kind € 64.666
Andere erfgenaam, oom, tante en zo verder € 2.274

Hoe worden successierechten berekend in Vlaanderen?

Hoe worden successierechten berekend? De successierechten worden geheven op het netto geërfde deel, dit betekent op de geërfde activa min de passiva van de nalatenschap. De successierechten worden berekend over de “netto-activa van de nalatenschap” = geërfde activa (bezittingen) – passiva (schulden, leningen, enz.)

Wie erft in Spanje?

Als iemand overlijdt zijn er personen die erven. De rechten (en verplichtingen) van deze personen in de erfenis volgen uit het testament en/of de wet. Een Nederlander in Spanje die goed is voorgelicht kiest voor de Nederlandse wet door zijn testament te beginnen met een rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht.